Geldestraat

Someren

Ga snel naar:    Aanleiding    Ontwerp    Planning     Contact

logo

Geldestraat

Op deze pagina kunt u meer lezen over de renovatie van de Geldestraat. Verder kunt u op deze projectsite meer vinden betreffende: het huidige profiel, het nieuwe ontwerp, de huidige status van het project, de verschillende fases en is het mogelijk om vragen te stellen.

Aanleiding

Uit weginspecties van de laatste jaren blijkt dat de bestrating toe is aan vervanging. Dit is een mooie mogelijkheid om gelijk het groen en de regenwaterafvoer in uw straat aan te pakken.

(Klik om te vergroten)

Het ontwerp

Bestrating

De huidige bestrating is aan het einde van zijn levensduur en deze wordt vervangen. De rijbaan blijft hetzelfde enkel wordt het vervangen door nieuwe bestrating. Het trottoir zal iets worden versmald zodat meer groen gerealiseerd kan worden en een stuk trottoir wordt vervangen voor drie extra parkeervakken.

Groen

Waar nodig wordt het groen aan gepakt. Op de hoek van de Geldestraat grenzend aan de Zuiderstraat bevindt zich nu een hoek wat volledig bestraat is, in het kader van duurzaamheid wordt hier groen voor teruggeplaatst. Ook de voetpaden worden iets smaller, waardoor het groen meer ruimte krijgt in de straat.

Afkoppelen regenwater

Doordat het klimaat verandert, hevige regenperiodes en droogteperiodes wisselen elkaar af. Bij hevige regenbuien ontstaat in Someren op meerdere plekken wateroverlast. Door het regenwater af te koppelen van de riolering sla je twee vliegen in één klap. Het riool wordt niet meer overbelast en het regenwater wordt opgevangen waardoor de grond minder droog is. Wanneer u afkoppelt is dat dus goed voor uw eigen omgeving én voor Someren. Hierover leest u hier meer.

Nieuw ontwerp

(Klik om te vergroten)

Planning

Voorlopig Ontwerp ter info naar de bewoners – Augustus 2022;

Verwerken opmerkingen –  September 2022;

Uitvoerings Ontwerp ter info naar de bewoners – Maart 2023;

Start werkzaamheden – Juni 2023.

Opgeleverd – Juli 2023

Voor de ontwerpfase hebben we onderzoek gedaan naar verschillende zaken, zoals de bomen, kabels, leidingen, riolering, bodem, hoogtes en archeologie. Hieruit volgen de gegevens die gebruikt zijn voor de ontwerpfase.

Tijdens de ontwerpfase is het Voorlopig Ontwerp aan de bewoners van de Geldestraat voorgelegd. Op dit Voorlopig Ontwerp zijn een aantal reactie binnen gekomen die we, waar mogelijk hebben verwerkt in het Uitvoerings Ontwerp.

Klik hier voor de vragen en antwoorden van september 2022

 

In de voorbereidingsfase is het Uitvoerings Ontwerp uitgewerkt tot een technische tekening en verwerkt in een bestek. Dit geldt zowel voor de werkzaamheden boven als onder de grond. Het bestek en tekeningen is aanbesteed waarbij de firma v. Horssen uit Asten als laagste uit de bus is gekomen.

In deze fase gaat de aannemer buiten aan het werk. Over startdatum en de uitvoeringsduur zult u vooraf door de aannemer worden geïnformeerd. Dit zal medio mei zijn.

De gemeente heeft tijdens periodes van hevige regenval, last van het (overmatig) hemelwater. In 2016 ondervond Someren de gevolgen van klimaatverandering: langdurige periodes van zware regenval en heftige hagelbuien zorgden voor veel schade. Naast de hevige regenbuien hebben we da laatsten jaren ook veel last van langdurige droogte met als gevolg hittestress. Door uw dak van uw huis af te koppelen van de ‘vuile’ riolering wordt de riolering ontlast en komt het hemelwater in de bodem/grond terecht waardoor de grond niet (verder)  uitdroogt.

 

De gemeente Someren is samen met de Waterschappen 'De Dommer' en Aa en Maas de strijd aangegaan om Someren weerbaar te maken tegen extreme weersinvloeden. Dat doen ze met het programma: ‘Onweerstaanbaar Someren’. In de hiernaast weergegeven brochure vindt u verschillende manieren om uw woning af te koppelen, wat het afkoppelen oplevert en hoe u subsidie aan kunt vragen. Of klik hier voor website.

 

Als u mee wilt doen maar u weet niet waar u moet starten met afkoppelen bij uw eigen woning of hoe u het moet aanpakken? Dan gaan wij graag met u in gesprek over de mogelijkheden van het afkoppelen van de regenwaterafvoer van de riolering. De gemeente Someren heeft een afkoppelcoach in dienst en die bespreekt samen met u welke mogelijkheden en subsidieregels zijn voor uw woning. De afkoppelcoach van de gemeente Someren is kosteloos en onafhankelijk.

Heeft u vragen of feedback?

Dan horen wij dat graag!