Willem Alexanderlaan

Someren

Ga snel naar:    Aanleiding    Ontwerp    Planning     Contact

logo

Willem Alexanderlaan

Op deze site informeren wij u graag meer betreffende de reconstructie van de Willem Alexanderlaan. U kunt op deze projectsite: de huidige situatie, het nieuwe ontwerp, de voortgang, verschillende fases vinden en het is mogelijk om opmerkingen te plaatsen en vragen te stellen.

Aanleiding

In de Willem Alexanderlaan is wateroverlast bij forse regenval. Om dit te op te lossen dient er een regenwatersysteem te worden aangelegd. Dit stelsel noemt de Gemeente Someren ‘De Blauwe Ader’ in het kader/thema van ‘Onweerstaanbaar Someren’.

Om de  ‘Blauwe Ader’ te realiseren die het regenwater vanaf de Willem Alexanderlaan afvoert naar de Goede Vaart, nabij Kwart voor twaalf moet de aanwezige verharding van de Willem Alexanderlaan worden opgenomen. Doordat de straat moet worden opgebroken, ziet de gemeente dit als een mooie gelegenheid om gelijker tijd de openbare ruimte opnieuw in te richten. Onder de openbare ruimte verstaan we onder andere de rijbaan, trottoir, parken, openbare verlichting en groen. Daarnaast wordt kritisch gekeken naar de verkeerskundige inrichting.

Op de afbeelding hiernaast vindt u een tekening van het projectgebied.

(Klik om te vergroten)

Huidige situatie

 • Eenvoudig groen;
 • De rijbaan is van asfalt;
 • Duidelijke gemarkeerde parkeervakken, hierdoor wordt niet op de weg geparkeerd;
 • Bewoners hebben een voortuin, deze zijn veel al helemaal verhard;
 • Enkel bewoners kunnen parkeren op eigen terrein;
 • Het grasveld achter de sportveld is het laagste punt. Hier blijft dus met hevige regenbuien water staan.

Het ontwerp

Voor het nieuwe ontwerp zijn onderstaande ontwerpuitgangspunten, te weten:

 • Toekomstbestendige openbare ruimte naar tevredenheid van de (meeste) bewoners;
 • Richtlijnen en visies [verkeer, openbaar groen, water];
 • Water-robuuste-inrichting van het openbaar gebied;
 • Geen toename verhard oppervlak, bij voorkeur een afname (extra groen);
 • Meer biodiversiteit;
 • Toepassen nieuwe materialen/hergebruik materialen;
 • Rekening houdende met aanwezige kabels & leidingen (KLIC).

Planning

Ontwerpfase

Bewonersbrief: uitnodiging voor de bewonersavond rondom dit project  24-04-2023;

Bewonersavond: presentatie & aandachtspunten vanuit de bewoners – 15 mei 2023;

Klankboordgroep avond 1, samenvatting – 1 juni 2023;  

Klankboordgroep avond 2, samenvatting – 28 juni 2023;  

Klankboordgroep avond 3, samenvatting – 1 november 2023; 

Definitief Ontwerp – medio Q1 2024;  

Bewonersavond, Presentatie nieuwe ontwerp – 13 maart 2024.  

Voorbereidingsfase

Uitwerken contract bestek & tekeningen  – Q2-2024/Q3-2024

Aanbesteding – Q3-2024  

Uitvoeringsfase

Start werkzaamheden – Q4-2024/ Q1-2025  

Het doel van de ontwerpfase is om medio Q1 2024 een gedragen Definitief Ontwerp (DO) te kunnen presenteren in een vorm van een tweede bewonersavond.

De Gemeente Someren vindt het belangrijk om bewoners bij het nieuwe ontwerp te betrekken. Dit gebeurt aan de hand van informatieavonden en een klankbordgroep. De klankbordgroep gaat na de eerste bewonersavond in gesprek over verschillende onderwerpen waaronder het ontwerp, duurzaamheid, leefbaarheid en veiligheid.

Uit de overleggen van de klankbordgroep, bewonersavonden en de terugkoppeling in de informatieavonden komt een DO tot stand. 

Na de klankbordgroep- en bewonersavonden en het vaststellen van het DO start de voorbereidingsfase. In deze fase is het doel om de contractstukken op te stellen voor de aannemer.

De planning is om eind Q1 2024 de contractstukken definitief te hebben opgeleverd en de aanbesteding te hebben afgerond waardoor de aannemer bekend is.

De start van de uitvoering begint met een informatieavond om de werkzaamheden, planning en aannemer voor te stellen. Deze aannemer verzorgt de werkzaamheden, communicatie en draagzorg voor het ophalen van het vuilnis/oud papier. We streven ernaar om het project in Q3 2024 uit te kunnen voeren.

De gemeente heeft tijdens periodes van hevige regenval, last van het (overmatig) hemelwater.

In 2016 ondervond Someren de gevolgen van klimaatverandering: langdurige periodes van zware regenval en heftige hagelbuien zorgden voor veel schade. Naast de hevige regenbuien hebben we da laatsten jaren ook veel last van langdurige droogte met als gevolg hittestress.

Door uw dak af te koppelen van de ‘vuile’ riolering wordt de ‘vuil’ riolering ontlast en komt het hemelwater in de bodem/grond terecht waardoor de grond niet (verder) uitdroogt.

De gemeente Someren is samen met de Waterschappen De Dommel en Aa en Maas de strijd aangegaan om Someren weerbaar te maken tegen extreme weersinvloeden. Dat doen ze met het programma: ‘Onweerstaanbaar Someren’.

In brochure vindt u verschillende manieren om uw woning af te koppelen, wat het afkoppelen oplevert en hoe u subsidie aan kunt vragen. Klik hier voor de website.

Als u mee wilt doen maar u weet niet waar u moet starten met afkoppelen bij uw eigen woning of hoe u het moet aanpakken? Dan gaan wij graag met u in gesprek over de mogelijkheden van het afkoppelen van de regenwaterafvoer van de riolering.

Heeft u vragen of feedback?

Dan horen wij dat graag!