Kommerstraat

Someren

Ga snel naar:    Aanleiding    Ontwerp    Planning     Contact

logo

Kommerstraat

Op deze pagina kunt u meer lezen betreffende de reconstructie van de Kommerstraat, Zandstraat en Van Lieshoutstraat. Verder kunt u op deze projectsite meer vinden betreffende: de huidige situatie, het nieuwe ontwerp, de voortgang, verschillende fases en is het mogelijk om opmerkingen te plaatsen en vragen te stellen.

Aanleiding

Door het veranderende klimaat met extremere regenbuien, dient het regenwatersysteem van Gemeente Someren hierop worden aangepast. Dit stelsel noemt Gemeente Someren ‘De Blauwe Ader’ in het kader/thema van ‘Onweerstaanbaar Someren’.

In de Zandstraat, Kommerstraat en Van Lieshoutstraat wordt een nieuw regenwaterriool aangelegd. Doordat voor de aanleg van de Blauwe Ader, de straat compleet moet worden opgebroken, zien wij dit als een mooie gelegenheid om gelijker tijd de openbare ruimte opnieuw in te richten. Onder de openbare ruimte verstaan we onder andere de bestrating, openbare verlichting en groen. Daarnaast wordt kritisch gekeken naar de verkeerskundige inrichting.

Op de afbeelding hiernaast vindt u een tekening van het projectgebied.

(Klik om te vergroten)

Huidige situatie

Situatie Noord-Westen
 • Redelijk wat groen;
 • Duidelijke parkeervakken, dit geldt niet voor de Van Lieshoutstraat, daar wordt half op de trottoir geparkeerd;
 • Bewoners hebben een voortuin;
 • Grotendeels is parkeren op eigen terrein mogelijk;
 • De parkeerplaats bij de sporthal ‘De Postel’ ligt verdiept zodat de geparkeerde auto’s (blik) niet opvallen.
Situatie Zuid-Oosten
 • Nauwelijks groen;
 • Bomen hebben maaischaden, steken circa 0.20 cm boven maaiveld uit;
 • Geen duidelijke gemarkeerde parkeervakken, hierdoor wordt op de weg geparkeerd;
 • Grotendeels is parkeren op eigen terrein mogelijk;
 • Bewoners hebben een voortuin.

Nieuw ontwerp

Voor het nieuwe ontwerp zijn onderstaande ontwerpuitgangspunten, te weten:

 • Toekomstbestendige openbare ruimte naar tevredenheid van de (meeste) bewoners;
 • Richtlijnen en visies [verkeer, openbaar groen, water];
 • Water-robuuste-inrichting van het openbaar gebied;
 • Geen toename verhard oppervlak, bij voorkeur een afname (extra groen);
 • Toepassen nieuwe materialen/hergebruik materialen;
 • Rekening houdende met aanwezige kabels & leidingen (KLIC).

Planning

Duur ontwerpfase:

Bewonersbrief: uitnodiging voor de bewonersavond rondom dit project – 15 november 2022; 

Bewonersavond: presentatie & aandachtspunten vanuit de bewoners – 14 december 2022;

Klankboordgroep avond 1, samenvatting – 25 januari 2023;  

Klankboordgroep avond 2, samenvatting – 8 maart 2023;  

Klankboordgroep avond 3, samenvatting – 20 maart 2023; 

Klankboordgroep avond 4, samenvatting – 10 mei 2023; 

Bewonersavond, Presentatie nieuwe ontwerp – 21 juni 2023;  

Klankbordgroepavond 5, samenvatting – 25 oktober 2023;

Klankbordgroepavond 6, samenvatting – begin Q1 2024;

Bewonersaavond 3, samenvatting – medio Q1 2024

Definitief Ontwerp – eind Q1 2024.

Voorbereidingsfase: 

Uitwerken contract bestek & tekeningen  – begin Q1 2024  

Aanbesteding – Q2 2024 

Duur Uitvoeringsfase: 

Start werkzaamheden – Q3 2024   

Het doel van de ontwerpfase is om eind Q1 2024 een gedragen DefinitiefOntwerp (DO) te kunnen presenteren in een vorm van een tweede bewonersavond. De gemeente Someren vindt het belangrijk om bewoners bij het nieuwe ontwerp te betrekken. Dit gebeurt aan de hand van informatieavonden en een klankbordgroep. De klankbordgroep geeft na de eerste bewonersavond het project sturing en gaat in gesprek over verschillende onderwerpen waaronder het ontwerp, duurzaamheid, leefbaarheid en veiligheid. Uit de overleggen van de klankbordgroep, bewonersavonden en de terugkoppeling in de informatieavonden komt een DO tot stand. 

Klankbordgroep

De eerste stap in het proces is de bewonersavond op 14 december 2022. Hier bespreken we met alle aanwezige hun leefomgeving. Na deze avond wordt een klankbordgroep gevormd. Dit is een groep van circa 10 bewoners die met circa 2 à 3 bijeenkomsten op het gemeentehuis, van 1-2 uur het ontwerp -namens de buurt- richting geven.

Na de klankbordgroep- en bewonersavonden en het vaststellen van het DO start de voorbereidingsfase. In deze fase is het doel om de contractstukken op te stellen voor de aannemer.

De planning is om eind Q2 2024 de contractstukken definitief te hebben opgeleverd en de aanbesteding te hebben afgerond waardoor de aannemer bekend is.

De start van de uitvoering begint met een informatieavond om de werkzaamheden, planning en aannemer voor te stellen. Deze aannemer verzorgt de werkzaamheden, communicatie en draagzorg voor het ophalen van het vuilnis/oud papier. We streven ernaar om het project in Q3 2024 uit te kunnen voeren.

De gemeente heeft tijdens periodes van hevige regenval, last van het (overmatig) hemelwater. In 2016 ondervond Someren de gevolgen van klimaatverandering: langdurige periodes van zware regenval en heftige hagelbuien zorgden voor veel schade. Naast de hevige regenbuien hebben we da laatsten jaren ook veel last van langdurige droogte met als gevolg hittestress. Door uw dak van uw huis af te koppelen van de ‘vuile’ riolering wordt de riolering ontlast en komt het hemelwater in de bodem/grond terecht waardoor de grond niet (verder)  uitdroogt.

De gemeente Someren is samen met de Waterschappen 'De Dommer' en Aa en Maas de strijd aangegaan om Someren weerbaar te maken tegen extreme weersinvloeden. Dat doen ze met het programma: ‘Onweerstaanbaar Someren’. In de hiernaast weergegeven brochure vindt u verschillende manieren om uw woning af te koppelen, wat het afkoppelen oplevert en hoe u subsidie aan kunt vragen. Of klik hier voor website.

Als u mee wilt doen maar u weet niet waar u moet starten met afkoppelen bij uw eigen woning of hoe u het moet aanpakken? Dan gaan wij graag met u in gesprek over de mogelijkheden van het afkoppelen van de regenwaterafvoer van de riolering. De gemeente Someren heeft een afkoppelcoach in dienst en die bespreekt samen met u welke mogelijkheden en subsidieregels zijn voor uw woning. De afkoppelcoach van de gemeente Someren is kosteloos en onafhankelijk.

Heeft u vragen of feedback?

Dan horen wij dat graag!